Analýza rizik staré skládky odpadů „Za garážemi“ je u konce

Analýza rizik staré skládky odpadů „Za garážemi“ je u konce.

VÝZVA OBČANŮM – KOTLÍKOVÁ DOTACE

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje žádá občany, kteří mají zájem o získání „kotlíkové dotace“, aby zaslali informace o jakém typu kotle uvažují.

Přečíst celý článek >>

Pohotovostní služby v oboru zubní lékařství – měsíc září 2015

Pohotovostní služby v oboru zubní lékařství – měsíc září 2015.

Oprava mlatové cesty v parku

Od 1. září 2015 bude zahájena oprava mlatové cesty v Zámeckém parku kolem rybníka. Cesta bude dosypána a zhutněna, v podmáčených místech budou instalovány svodnice. Předpokládaná doba opravy je jeden týden. Vzhledem k charakteru prováděných prací bude průchod touto částí parku omezen.

Kvalita povrchové vody

V rámci státního zdravotního dozoru provedla Krajská hygienická stanice dne 10.08.2015 odběr vzorku k ověření kvality povrchové vody z nemonitorované vodní plochy – koupaliště Mimoň, které je využíváno veřejností ke koupání. Laboratorní analýza prokázala vyhovující výsledky hodnocených ukazatelů. Protokol o zkoušce č. 81469/2015.