Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V pondělí 25. května 2015 proběhlo v obřadní místnosti Městského úřadu v Mimoni slavnostní předávání maturitních vysvědčení za účasti místostarosty města Ing. Stanislava Balouna, ředitelky školy Mgr. Emílie Ráčkové, třídní profesorky Mgr. Ivy Vodičkové a rodičů. Slavnostní akt byl završením jejich čtyřleté píle a nadání, více či méně usilovného snažení a v neposlední řadě i tolik potřebného štěstí. Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi, v dalším studiu i osobním životě.

Pozvánky na červnovou kulturu

V měsíci červnu lze navštívit od úterý do neděle v Domě kultury Ralsko interaktivní výstavu Poznávej se. V Městském muzeu je nová výstava obrazů a litografií Emmy Srncové. Ve dnech  26. – 28. června se konají oslavy Dnů města Mimoň. Zároveň se lze od poloviny měsíce přihlásit na podzimní  taneční kurzy. Další akce konající se ve městě naleznete na letáčcích, v Mimoňském zpravodaji, na výlepových plochách nebo v kalendáři akcí. Na konci měsíce bude zveřejněn čtvrtletní kalendář kultury od července do září 2015.

Informace pro stánkaře/prodejce na Dny města Mimoň 2015

Informace pro stánkaře/prodejce na Dny města Mimoň 2015   Každý zájemce o stánkový prodej si musí přečíst výzvu (zde) a instrukce (zde)   Poté vyplní přihlášku (zde) a doručí ji na odbor kultury.  

Přihlaste se do podzimních tanečních kurzů!

Vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné můžete od půlky června v Městské knihovně Mimoň.

Informace pro živnostníky

V případě využívání místních komunikací (chodníků) v Mimoni ke svému podnikání, je povinností každého živnostníka požádat Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích s předchozím souhlasem vlastníka místní komunikace (město Mimoň). Zvláštním užíváním místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 1 a 5 citovaného zákona je umísťování a provozování reklamních poutačů, …

Přečíst celý článek >>