Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů

autor: | 2. října 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Nový rok přinese ve vydávání občanských průkazů a pasů důležitou změnu. Podle novely příslušného zákona budou zrušeny pasy bez nosiče dat a biometrických údajů. Možnost získat pas v případě nutnosti v krátkém termínu, ovšem za vyšší poplatek, však zůstane zachována. Nově nebudou muset občané cestovat pro podání žádosti a vyzvednutí občanského průkazu či pasu na úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště. Za poplatek 100 Kč si ho budou moci nechat poslat. Platnost občanského průkazu pro občany starší 70 let se prodlouží ze současných 10 let na 35 let. Novela by po ukončení legislativního procesu měla nabýt účinnosti od 10.12.2015.
Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice