Změna ve vydávání rybářských lístků

autor: | 8. listopadu 2017 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Od 1.11. 2017 se vydávají rybářské lístky na dobu neurčitou, na 10 let, na 3 roky, 1 rok a na 30 dní (do teď nebylo na neurčito a 30 denní byl zdarma).

Tyto změny způsobila novela č. 336/2017 prováděcí vyhlášky zákona o rybářství a s tím souvisí novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V současné době už nelze vydat 30 denní rybářský lístek bez poplatku, nyní je za poplatek 200 Kč (stále platí, že nemusí žadatel předkládat splnění kvalifikačních předpokladů).
Lístek na dobu neurčitou je za 1000 Kč (nebo za 500 Kč viz. níže)

Ceník (Položka 14 zákona č.634/2004 Sb.)

 a)   Vydání   rybářského   lístku   s   dobou   platnosti
     –   30   dní Kč 200
     –   1   rok Kč 100
     –   1   rok   pro   osoby   mladší   15   let   nebo   studující   rybářství
       nebo   osoby,   které   zajišťují   rybářství   v   rámci   svého
       povolání   nebo   funkce Kč 50
     –   3   roky Kč 200
     –   3   roky   pro   osoby   mladší   15   let   nebo   studující   rybářství
       nebo   osoby,   které   zajišťují   rybářství   v   rámci   svého
       povolání   nebo   funkce Kč 100
     –   10   let Kč 500
     –   10   let   pro   osoby   mladší   15   let   nebo   studující   rybářství
       nebo   osoby,   které   zajišťují   rybářství   v   rámci   svého
       povolání   nebo   funkce Kč 250
     –   na   dobu   neurčitou   pro   osoby   starší   15   let Kč 1000
     –   na   dobu   neurčitou   pro   osoby   starší   15   let   studující
       rybářství   nebo   osoby   starší   15   let,   které   zajišťují
       rybářství   v   rámci   svého   povolání   nebo   funkce Kč 500
b)     Povolení   výkonu   rybářského   práva Kč 2000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.