Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

autor: | 17. října 2016 | Informace

Přijetím zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí se dle § 1 odst. 1 uvedeného opatření stává od 1.11.2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (kupující).

V praxi to znamená, že u veškerých kupních smluv, zapsaných v katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva (ne vklad byl proveden) od 01.11.2016 a dále –
nebude prodávající podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí jako doposud, ale toto přiznání bude podávat kupující.

Ve smlouvách už tedy nebudou muset být žádná ustanovení o tom, kdo je poplatníkem daně jako doposud.

Jiná pravidla však platí pro směnné smlouvy – zde přiznání podávají obě strany jako doposud a podkladem je vždy znalecký posudek o ceně převáděných nemovitých věcí.