Spolek historie Mimoňska připravuje na měsíc duben výstavu.
Kdo je ochoten zapůjčit na měsíc drobné artefakty, pochlubit se svým historickým pokladem či sbírkou po předcích, které ale mají vztah a souvislost s Mimoní? Odznaky, známky, obrazy, ale i výrobky místních továren, staré dokumenty …
Kontaktujte pana Jiřího Šťastného tel.: 734 734 838, paní Lenku Špačkovou tel.: 724 522 279.
Využijte toho, že nám je propůjčena galerie v našem muzeu.

Spolek historie Mimoňska