Výzva – Komunitní plánování sociálních služeb

autor: | 10. června 2015 | Občan a podnikatel

Rada města Mimoň svým usnesením č. R15/339 uložila obnovit komunitní plánování sociálních služeb ve městě Mimoň.
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou se na úrovni obce plánují sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých občanů. Cílem je zmapovat sociální služby v našem městě, komu jsou poskytovány a v jaké kvalitě. Zjistit stav poskytovaných sociálních služeb, zjistit potřeby občanů a zajistit dostupnost sociálních služeb pro občany.
 
Vyzýváme proto občany města Mimoně, kteří se chtějí dobrovolně zapojit do komunitního plánování sociálních služeb města Mimoň a aktivně pracovat v některé ze dvou pracovních skupin:

1) rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
2) senioři, osoby se zdravotním postižením a dospělé osoby,

 
aby se přihlásili na Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních záležitostí, kontakt: 487 805 057, 487 805 054.