Výzva – kalendář akcí 2016

autor: | 30. listopadu 2015 | Informace, Kultura, sport a turistika

Redakce Mimoňského zpravodaje nabízí všem mimoňským příspěvkovým i dobrovolným organizacím, spolkům a sdružením zabývajícím se kulturou, sportem, prací s dětmi či seniory, aby do 15. prosince dodaly do redakce (případně na podatelnu MěÚ) nebo do Městské knihovny (knihovna@mestomimon.cz) nebo Infocentra /muzea (V Lukách 101) rozpis akcí pro veřejnost na 1. čtvrtletí r. 2016, který bude zveřejněný na webových stránkách města a v lednovém čísle zpravodaje.

Pro akce plánované v DKR je nutné nejdříve zkonzultovat termín s odborem kultury na tel. 487 805 003 nebo e-mailu knihovna@mestomimon.cz.