Vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019

autor: | 3. ledna 2019 | Informace, Kultura, sport a turistika, Občan a podnikatel

Liberecký kraj, resort dopravy 19. prosince 2018 zveřejnil Vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019 – OBLAST PODPORY DOPRAVA.

Shrnutí vyhlášení Programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy:

Účel podpory: Podpora výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty a cykloturistických tras Libereckého kraje.
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 5.000.000 Kč
Min. výše dotace: 200.000 Kč
Max výše dotace: 2.000.000 Kč
Max výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70%
Max. počet žádostí: 1

Okruh způsobilých žadatelů: Obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti.

Termín realizace aktivit: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022

Termíny: vyhlášení programu – 19. 12. 2019
lhůta pro podání žádosti: od 18. 1. – 1. 2. 2019
hodnocení a návrh na přidělení podpory: 02/2019
projednání návrhu v RK: 03/2019
schválení návrhu v ZK: 03/2019

Shrnutí vyhlášení Programu 6.3 Podpora projektové přípravy:

Účel podpory: Podpora projektové přípravy výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty a cykloturistických tras Libereckého kraje.

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 2.000.000 Kč.
Min. výše dotace: 100.000 Kč
Max výše dotace: 800.000 Kč
Max výše dotace kraje ze způsobilých výdajů: 70%
Max. počet žádostí: 1

Okruh způsobilých žadatelů: Obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti

Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 12. 2022

Termíny: vyhlášení programu – 19. 12. 2018
lhůta pro podání žádosti: od 18. 1. – 1. 2. 2019
hodnocení a návrh na přidělení podpory: 02/2019
projednání návrhu v RK: 03/2019
schválení návrhu v ZK: 03/2019

Více informací je dostupných na webu Liberecké kraje – https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava

Žádosti je možné konzultovat již nyní – Ing. Iveta Moravcová, telefon: 485 226 589, nebo email: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz .