Vítání občánků

autor: | 9. února 2015 | Město a úřad, Občan a podnikatel

Vážení spoluobčané,

dlouholetou tradicí je pro občany s trvalým pobytem na území města Mimoň Vítání občánků.  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, již nemáme přehled o nově narozených dětech, nemůžeme nahlížet do evidence obyvatel, ani bez předchozího písemného souhlasu zaslat pozvánku k vítání občánků.

Z těchto důvodů žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem se Vítání občánků zúčastnit, aby poskytli městu Mimoň písemný souhlas s pozváním na tuto slavnostní událost.

vítání dětí - I.

Formulář je k dispozici na – správním odboru Městského úřadu Mimoň, matrika – č. dv. 105

nebo ke stažení zde.

 

Formulář se souhlasem je možné na matriku MěÚ Mimoň doručit následujícími způsoby:

osobně, případně za pomoci příbuzných, doručí na Městský úřad Mimoň, správní odbor – matrika nebo zašlou na adresu: Městský úřad Mimoň, správní odbor – matrika, Mírová 120, 471 24 Mimoň. Všechno další zajistí již kompetentní pracovnice městského úřadu.