VII. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2014

autor: | 13. června 2014 | Město a úřad

VII. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2014

Již sedmý ročník soutěže o nejkrásnější okno či balkon v Mimoni vyhlásil odbor VDZaŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města.

Zúčastněte se také naší, již tradiční, soutěže.

Podmínky soutěže:

–          soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok)

–          přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství

–          soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mailová adresa: vitkova@mestomimon.cz

–          každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích

–          fotografie budou ve formátu 18 x 24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi

–          fotografie musí být pořízeny v roce 2014

–          na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky

–          do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do 29.9.2014 do 17,00 hodin

–          nevyžádané fotografie nebudou vraceny

přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města

Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2014 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v mimoňském Zpravodaji.

Odměny stanovila Rada města Mimoně na svém zasedání dne 9.6.2014, a to ve výši :

 

  1. místo : 3 000,-Kč
  2. místo : 2 000,-Kč
  3. místo : 1 000,-Kč

věcné odměny v celkové hodnotě do 4 000 Kč     

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Přihláška