Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

Žádost se podává na matrice na Městském úřadě Mimoň na předepsaném formuláři.
Správní odbor – matrika
Mírová 120, 471 24 Mimoň
E-mail: bohmova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 036

Komentáře jsou zakázány.