Upozorňujeme sportovní kluby na novou povinnost zapsat se do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

autor: | 28. prosince 2018 | Informace, Kultura, sport a turistika, Občan a podnikatel

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
Upozorňujeme sportovní kluby na novou povinnost zapsat se do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. S ohledem na to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude na zápis vázat udělení dotací, doporučujeme postupovat dle instrukcí MŠMT, zveřejněných na webových stránkách https://rejstriksportu.msmt.cz/
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení je aplikací, která slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory.
Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Návod pro práci s Rejstříkem naleznete na webových stránkách MŠMT (viz uvedený odkaz) v sekci dokumentace (dole vlevo) v podrobném manuálu.