Upozornění pro uživatele nájemních bytů v majetku města

autor: | 21. května 2020 | Doporučené, Informace

Vážení nájemníci,
v těchto dnech jste obdrželi do schránek vyúčtování služeb za rok 2019 poskytovaných v nájemních bytech v majetku města Mimoň (včetně bytů bývalé Mimoňské komunální a.s., které jsou již od ledna rovněž pod správou města Mimoň).
Věnujte mu, prosím, pozornost.
Reklamační období je stanoveno do 30.6.2020. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel z důvodu termínu vypořádání přeplatků a nedoplatků v období od 1.7.2020 do 31.8.2020. Přeplatky budou zasílány buď na účet nebo složenkou nikoli vyzvedávány na pokladně. Úhradu nedoplatků upřednostňujeme bezhotovostně na účet uvedený v informačním letáku u vyúčtování. Pouze ve výjimečných případech proveďte platbu na pokladně. Úhradu nedoplatků můžete uhradit v případě nouze ve dvou nebo více splátkách v daném termínu nebo po dohodě s příslušným pracovníkem odboru. S případnými dotazy se obracejte přednostně na pracovníky odboru správy majetku p. Javorkovou (tel. 487805033) a p. Beránkovou (tel. 487805094) nebo osobně na odboru správy majetku, který nově najdete v budově C Městského úřadu Mimoň v Malé ulici čp. 181 v 1.patře. V případě potřeby s námi komunikujte, dohoda je vždy lepší než vymáhání dlužných částek soudně.

Přeji vám krásné dny.
Ing. Blanka Fialová
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Mimoň