Upozornění na probíhající kontroly smluv na odvoz a likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti

autor: | 4. června 2020 | Informace

Od června 2020 budou probíhat kontroly smluv podnikajících osob na odvoz a likvidaci odpadu vznikajícího z jejich činnosti na území města Mimoň.

Kontroly budou probíhat na základě § 80 odst. 1 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, kdy se u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání bude kontrolovat, zda a jakým způsobem mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.
Smlouvy, zajišťující využití nebo odstranění odpadu, můžete předkládat k nahlédnutí i před provedením kontroly u p. Vítkové na Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Městského úřadu Mimoň.

 

Upozorňujeme, že právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání již nesmí využívat sběrné místo (sběrný dvůr) v Mimoni pro odkládání žádného odpadu, ani papíru. Na využití nebo odstranění odpadů je potřeba mít uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou.

 
Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
Městský úřad Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
tel.: 487 805 020
e-mail: vitkova@mestomimon.cz