Univerzita třetího věku s novým tématem

autor: | 5. ledna 2016 | Kultura, sport a turistika

Po několika již uplynulých kurzech bude v pondělí 8. února 2016 otevřen další kurz: „Barokní architektura v Čechách“.

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům jednotlivých stavitelů, jimiž jsou: Carlo Lurago, Jean Baptiste Mathey, Kryštof Dientzenhofer, Jan Blažej Santini-Aichel a Kilián Ignác Dientzenhofer.

 Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea. Přihlášky pro nové zájemce ZDE

Informace na tel.: 487 805 003.

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.  Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail: jakesova@mestomimon.cz).

Další podmínky kurzu na www.e-senior.cz