Univerzita třetího věku pokračuje

autor: | 11. srpna 2014 | Občan a podnikatel

Po již dvou uplynulých kurzech (Astronomie a Etika) bude 29. září 2014 otevřen další kurz „Život a dílo Michelangela Buonarroti“.

Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea. Přihlášky lze vyzvednout v Městské knihovně, Městském muzeu, případně stáhnout na www.mestomimon.cz a www.muzeummimon.cz

Osnova kurzu :

◦Umělcovo mládí, školení a rané dílo

◦Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500

◦Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

◦Malby v Sixtinské kapli

◦Nová sakristie

◦Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.  Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail: jakesova@mestomimon.cz).

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2x, nutnost samostatného doplnění přednášky)
  • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
  • samostatně vypracovaný závěrečný test – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři – promoci

Přihláška pro nové zájemce ZDE.