Univerzita třetího věku od únoru s novým tématem

autor: | 22. prosince 2014 | Kultura, sport a turistika

Univerzita třetího věku od únoru s novým tématem

Od 2. února začne v Městském muzeu další seminář Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Evropské kulturní hodnoty“.

Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.

Osnova kurzu:

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč.