Tisková zpráva Asociace krajů ČR

autor: | 17. srpna 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi
 
18. listopadu se v Praze uskuteční konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, na které Ministerstvo pro místní rozvoj představí základní rámec pro čerpání fondů EU v novém programovém období 2014-2020. Na tuto zahajovací konferenci postupně naváží regionální setkání v osmi krajských městech. Akce jsou určeny zejména podnikatelům a zástupcům krajů, měst a obcí.
„Společným cílem všech konferencí je představit programové období 2014 – 2020, jeho programy a možnosti, jak v letech 2014 – 2020 dosáhnout na podporu z fondů EU. Účastníci se zároveň seznámí s hlavními změnami oproti programovému období 2007 – 2013, které v příštím roce končí,“ popsala hlavní cíl akce Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Dalším samostatným okruhem bude prezentace Integrovaného operačního programu a rovněž problematiky veřejných zakázek, která s tematikou evropských fondů úzce souvisí. Na zahajovací konferenci v Praze postupně naváže osm regionálních setkání, a to v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Olomouci,
Ostravě a Hradci Králové.
 

Město Datum
Praha 18. listopadu 2014
Ústí nad Labem 20. listopadu 2014
Plzeň 24. listopadu 2014
České Budějovice 26. listopadu 2014
Jihlava 2. prosince 2014
Brno 4. prosince 2014
Olomouc 9. prosince 2014
Ostrava 11. prosince 2014
Hradec Králové 15. prosince 2014

 
K účasti na regionálních setkání MMR srdečně zve zejména zástupce krajů, měst a obcí a také podnikatele, především z řad malých a středních podniků. Pro obě skupiny organizátoři připravili dva paralelní semináře, které se v rámci odpoledního programu postupně uskuteční ve všech místech konání konference.
Na akcích vystoupí představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci jednotlivých operačních programů a dále partnerů konferencí, kterými jsou Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Unie malých a středních podniků, Hospodářská komory ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Podrobné informace k programu a pokyny k registraci na jednotlivé akce naleznete na stránkách www.dotaceeu.cz.