Soutěž: STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2018

autor: | 16. března 2018 | Informace, Kultura, sport a turistika, Město a úřad, Občan a podnikatel

Vyhlášení soutěže

Bližší informace:
Liberecký kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi (ČKAIT Liberec, ČSSI Liberec, SPS Liberec, TUL) vyhlašuje další ročník soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2018. Vztahuje se na stavby či projekty dokončené v období 1. 1. 2017 – 30. 5. 2018 včetně.

Již tradičně jsou zde 4 základní kategorie:
1. Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c.
2. Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe
3. Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR
4. Osobnost stavebnictví Libereckého kraje

Informace/podmínky naleznete v příloze či na webu soutěže: www.stavbarokulibereckehokraje.cz

Stručný harmonogram:
– podání přihlášek: 23. 2. do 31. 5. 2018
– prezentace před odbornou porotou: počátek června 2018
– návštěvy staveb: červen (dle domluvy) 2018
– vyhlášení cen: říjen 2018

Dále proběhne hlasování veřejnosti o udělení ceny Sympatie občanů Libereckého kraje 2018 a ceny Stavba století Libereckého kraje. O spuštění hlasování bude veřejnost včas informována.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na tajemnici soutěže Ivetu Mészárosovou, tel. 485 226 907, mob. 739 541 641, email: iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz.