Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ralsko

autor: | 16. října 2015 | Informace, Kultura, sport a turistika, Město a úřad, Občan a podnikatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zveřejňuje Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ralsko.
Písemné připomínky lze zasílat do 04.11.2015 na adresu:
AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko
odd. péče o přírodu a krajinu
U Jezu 10, 460 01 Liberec
tel.: 482 428 999
e-mail: liberecko@nature.cz
IDDS: zqmdynq

Tento dokument je také zveřejněn na úřední desce.