Volné byty v majetku města

autor: | 19. prosince 2014

Nabídka volných bytů

Nabídku volných bytů města Mimoň určených k pronájmu si můžete prohlédnout ZDE.

Volné byty, které jsou přidělovány na základě jiné směrnice a je třeba doložit jiné formuláře, než u běžného výběrového řízení – v současné době nejsou v nabídce.

Dále je nabídka volných bytů zveřejňována na nástěnce na odboru správy majetku (Malá 181 Mimoň).

Fotografie nabízených nemovitostí.

 

Obecné informace

Nabídka volných bytů Města Mimoně je zveřejňována společně a průběžně se upravuje podle uvolňovaných bytů.

Postup pronájmu volných bytů z majetku města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 1/2019.

 

Pravidla pro přidělování bytů

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 1/2019. Na základě podaného Dotazníku rozhodne o přidělení bytu zájemci pracovní skupina pro přidělování bytů, čímž vyslovuje souhlas s účastí zájemce ve výběrovém řízení na pronájem volného bytu.

 

Výběrové řízení na volné byty

Výběrové řízení na volné byty se koná vždy poslední pracovní středu v měsíci  v 10.00 hod. na MěÚ Mimoň, Mírová 120, v zasedací místnosti ve II. patře budovy. Zápis do výběrového řízení je vždy od 9.45 hod. Výběrového řízení se smí zúčastnit žadatelé, kteří mají písemný souhlas pracovní skupiny pro přidělování bytů, která dala souhlas s přidělením bytu.

 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na bytovém oddělení Městského úřadu Mimoň v Mírové ulici čp. 121, nebo ke stažení níže v Pravidlech pro pronajímání bytů č. 1/2019.
Pravidla pro pronajímání bytů č. 1/2019

 

Související předpisy

Směrnice č.7/2015 – Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň
Pravidla pro pronajímání bytů č. 1/2019
Směrnice č.3/2018 – Domovní řád