Volné byty v majetku města

autor: | 19. prosince 2014

Nabídka volných bytů

Nabídka volných bytů ZDE.

Od 01.09.2020 platí nová Směrnice pro přidělování bytů Směrnice č. 3/2020

Volné byty, které jsou přidělovány na základě jiné směrnice a je třeba doložit jiné formuláře, než u běžného výběrového řízení – v současné době nejsou v nabídce.

Dále je nabídka volných bytů zveřejňována na nástěnce na odboru správy majetku (Malá 181 Mimoň).

Fotografie nabízených nemovitostí.

 

Obecné informace

Nabídka volných bytů Města Mimoně je zveřejňována 1x měsíčně.

Postup pronájmu volných bytů z majetku města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 3/2020.

 

Pravidla pro přidělování bytů

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 3/2020. Na základě podaného Dotazníku rozhodne o možnosti žádat o byt komise pro přidělování bytů, čímž vyslovuje souhlas zájemci ucházet se o volný byt.

 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na bytovém oddělení Městského úřadu Mimoň v Mírové ulici čp. 121, nebo ke stažení ZDE.
 

Související předpisy

Směrnice č.7/2015 – Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň
Směrnice č. 3/2020 – Pravidla pro přidělování bytů
Směrnice č.3/2018 – Domovní řád