Reality nabízené společnostmi s majetkovou účastí města

autor: | 7. května 2014

Nabídka volných bytů

Nabídku volných bytů města Mimoň určených k pronájmu si můžete prohlédnout ZDE.

Volné byty, které jsou přidělovány na základě jiné směrnice a je třeba doložit jiné formuláře, než u běžného výběrového řízení – v současné době nejsou v nabídce.

Dále je nabídka volných bytů zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz, na webu města Mimoň, na nástěnce na odboru správy majetku Mírová 121 Mimoň.

 

Obecné informace

Nabídka volných bytů města Mimoň je zveřejňována společně a průběžně se upravuje podle uvolňovaných bytů.

Postup pronájmu volných bytů z majetku města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 1/2019.

 

Pravidla pro přidělování bytů

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 1/2019. Na základě podaného Dotazníku rozhodne o přidělení bytu zájemci pracovní skupina pro přidělování bytů, čímž vyslovuje souhlas s účastí zájemce ve výběrovém řízení na pronájem volného bytu.

 

Výběrové řízení na volné byty

Výběrové řízení na volné byty se koná vždy poslední pracovní středu v měsíci  v 10.00 hod. na MěÚ Mimoň, Mírová 120, v zasedací místnosti ve II patře budovy. Zápis do výběrového řízení je vždy od 9.45 hod. Výběrového řízení se smí zúčastnit žadatelé, kteří mají písemný souhlas pracovní skupiny pro přidělování bytů, která dala souhlas s přidělením bytu.

 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na bytovém oddělení Městského úřadu Mimoň v ulici Mírová 121 nebo ke stažení níže ve Směrnici rady města Mimoň č. 1/2019.

Formulář Žádosti o byt – Směrnice rady města Mimoň č. 1/2019

 

Související předpisy

Směrnice č.7/2015 – Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň
Pravidla pro pronajímání bytů č. 1/2019
Směrnice č.3/2018 – Domovní řád