Pronájmy z majetku města

autor: | 7. května 2014

(nebytové prostory, pozemky, sklepy…)

Nebytové prostory

Nabídka nebytových prostor z majetku města Mimoň pro podnikatelské účely se zveřejňuje na úřední desce. Postup pronájmu nebytového prostoru se řídí Směrnicí č. 5/2015.
Pronájem nebytového prostoru může být vyvolán nabídkou města nebo požadavkem právnických či fyzických osob.
Zájemce o pronájem nebytového prostoru – osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku – si podá na odbor správy majetku MěÚ písemnou žádost a spolu s ní doloží následující přílohy:

  • kopii oprávnění k podnikání
  • podnikatelský záměr

Na základě podané žádosti včetně požadovaných příloh rozhodne Rada města o pronájmu nebytového prostoru zájemci.
Žádost o pronájem nebytového prostoru je ke stažení zde (pdf, doc)

Nabídka nebytových prostor

Nabídku volných nebytových prostor si můžete prohlédnout zde.
Dále je nabídka nebytových prostor zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz a na nástěnce na odboru správy majetku (Mírová 121, Mimoň).
Související předpisy

Směrnice č. 5/2015 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň
Směrnice č. 5/2018 na pronájem Domu kultury Ralsko

Pronájem pozemků

Nabídka pozemků
Aktualní nabídku pozemků k pronájmu si můžete prohlédnout zde.

Dále je nabídka pozemků zveřejňována na úřední desce.

Žádosti o pronájem městských pozemků eviduje odbor správy majetku (Mírová 121, Mimoň, I. patro). Podmínky pronájmu pozemků upravuje směrnice č. 5/2015.
Žádost o pronájem pozemku (pdf, doc)

Související předpisy

Směrnice č. 5/2015 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň

Pronájem sklepních prostorů

Nabídka sklepních prostorů
Aktuální nabídku sklepních prostorů k pronájmu si můžete prohlédnout zde.

Dále je nabídka sklepů v majetku města Mimoň zveřejňována na úřední desce.

Žádosti o pronájem městských sklepů eviduje odbor správy majetku (Mírová 121, Mimoň, I. patro). Podmínky pronájmu sklepů upravuje směrnice č. 6/2012.
Žádost o pronájem sklepního prostoru (pdf,doc)

Související předpisy
Směrnice č. 6/2012 – Pronájem sklepních prostor v majetku města