Pronájmy z majetku města

autor: | 7. května 2014

(nebytové prostory, pozemky, sklepy…)

Nebytové prostory

Nabídka nebytových prostor z majetku města Mimoň pro podnikatelské účely se zveřejňuje na úřední desce. Postup pronájmu nebytového prostoru se řídí Směrnicí č. 6/2019.
Pronájem nebytového prostoru může být vyvolán nabídkou města nebo požadavkem právnických či fyzických osob.
Zájemce o pronájem nebytového prostoru – osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku – si podá na odbor správy majetku MěÚ písemnou žádost a spolu s ní doloží následující přílohy:

  • kopii oprávnění k podnikání
  • podnikatelský záměr

Na základě podané žádosti včetně požadovaných příloh rozhodne Rada města o pronájmu nebytového prostoru zájemci.
Žádost o pronájem nebytového prostoru ke stažení (pdf,
doc)

Nabídka nebytových prostor
Prohlédněte si nabídku volných nebytových prostor.
Dále je nabídka nebytových prostor zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz a na nástěnce na odboru správy majetku (Mírová 121, Mimoň).

Související předpisy
Směrnice č. 6/2019 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň
Směrnice č. 5/2018 na pronájem Domu kultury Ralsko

Pronájem pozemků

Nabídka pozemků
Prohlédněte si aktuální nabídku pozemků k pronájmu.
Dále je nabídka pozemků zveřejňována na úřední desce.

Žádosti o pronájem městských pozemků eviduje odbor správy majetku (Mírová 121, Mimoň, I. patro). Podmínky pronájmu pozemků upravuje směrnice č. 6/2019.
Žádost o pronájem pozemku ke stažení (pdf, doc)

Související předpisy
Směrnice č. 6/2019 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň

Pronájem sklepních prostor

Nabídka sklepních prostor
Prohlédněte si aktuální nabídku sklepních prostor.
Dále je nabídka sklepů v majetku města Mimoň zveřejňována na úřední desce.

Žádosti o pronájem městských sklepů eviduje odbor správy majetku (Mírová 121, Mimoň, I. patro). Podmínky pronájmu sklepů upravuje směrnice č. 6/2012.
Žádost o pronájem sklepního prostoru ke stažení (pdf, doc)

Související předpisy
Směrnice č. 6/2012 – Pronájem sklepních prostor v majetku města