Prodej z majetku města

autor: | 7. května 2014

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Mimoně. Nabídka prodeje nemovitých věcí z majetku města se zveřejňuje na úřední desce města Mimoň.
Postup prodeje nemovitostí se řídí směrnicí č. 5/2015 – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň.

Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.
Zájemce o koupi nemovitosti z majetku města si podá písemnou žádost se specifikací požadavku na podatelnu městského úřadu nebo na odbor správy majetku. Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů (prošetření z hlediska územního plánu, využití nemovité věci pro město z hlediska dlouhodobého rozvoje města apod.) je předložena k projednání a rozhodnutí orgánům města. Je-li schválen záměr města nemovitou věc prodat, následuje povinné zveřejnění na úřední desce městského úřadu a další projednání v orgánech města. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Potřebné podklady:

    • písemná žádost
    • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku
    • popř. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů či jiného rejstříku
    • telefonní spojení

 

Žádost o prodej nemovitosti je ke stažení zde (pdf,doc).

Nabídka prodeje movitých a nemovitých věcí
Nabídku prodeje movitých a nemovitých věcí v majetku města si můžete prohlédnout zde
Dále je nabídka nebytových prostor zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz a na nástěnce na odboru správy majetku (Mírová 121, Mimoň).

Související předpisy
Směrnice č. 5/2015 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň