Inzerce v Mimoňském zpravodaji

autor: | 9. dubna 2014

Základní informace
Možnost inzerovat v Mimoňském zpravodaji, který je vydáván  v nákladu 800 výtisků a vydáván zdarma na distribučních místech:
 • Prodejna COOP – Sídliště pod Ralskem
 • Zmrzlinárna Ralsko – Sídliště pod Ralskem
 • Městská knihovna – Svébořická ulice
 • Trafika Chlubna – Husova ulice
 • Cukrárna Sutr – Mírová ulice
 • Traficon – Mírová ulice
 • Elektro Rampas – Mírová ulice
 • Městský úřad – podatelna v 1. patře
 • Trafika Klazar – nám. 1. máje
 • Městské muzeum – V Lukách
 • Trafika Bozadžieva – Letná

100 ks se rozesílá do okolních obcí, knihoven apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Každý občan, který má zájem inzerovat v Mimoňském zpravodaji

Podmínky a postup
V případě placené (komerční) inzerce zaslání  objednávky na adresu redakce a předání podkladů. Na základě vystaveného dokladu zaplatí občan dopředu v hotovosti cenu inzerátu v pokladně nebo na kontaktních místech.
V případě platby  převodem z účtu se faktura vystavuje po vyjití čísla.
V případě neplacené jednorázové řádkové inzerce doručí na adresu redakce vyplněný originální kupón, který se nachází na zadní straně zpravodaje.

Zahájení
Doručení objednávky nebo kupónu.

Kde, s kým a kdy

 • Kultura Mimoň, příspěvková organizace, Svébořická 309, Mimoň
  E-mail: knihovna@kulturamimon.cz, tel.: 603 250 403
Potřebné doklady a podklady
 • finanční hotovost,
 • podklady pro inzerát – vytvořený inzerát na nosiči CD nebo disketě, loga v tištěné podobě nebo na médiích, text inzerátu + veškeré potřebné grafické podklady pro sestavení inzerátu,
 • dokumenty vyrobené v těchto programech:
  • CorelDraw verze (texty v křivkách),
  • Adobe Acrobat,
 • obrázky (rozl. min. 300dpi) v těchto formátech:
  • tif (může být LZW komprese),
  • eps,
  • bmp,
  • jpg (pouze kvalitní uložit s malou kompresí),
 • média, na kterých můžete vyrobené dokumenty přinést nebo poslat:
  • USB Flesh disk,
  • CD,
  • email do 5 MB velikosti dat,
 • podklady pro reprodukci – veškeré tištěné dokumenty v přijatelné kvalitě – vizitky, hl. papíry, fotky apod.,
 • fonty – nahrávejte na disketu s dokumenty, formáty .ttf, .pbf, .pfm
Nepoužívejte doplněk PASTEBOARD!!
Formuláře
Kupón pro řádkovou inzerci zdarma se nachází na zadní straně zpravodaje.

Poplatky
1 strana (A4 na výšku) černobíle 1 300 Kč.
1 strana (A4 na výšku) barevně 2 200 Kč.
½ strany (A5 na šířku) černobíle 800 Kč
½ strany (A5 na šířku) barevně 1 500 Kč
1/4 strany (A6 na výšku) jen černobíle 500 Kč
1/8 strany ( na šířku) jen černobíle 300 Kč
Slevy v případě opakováním inzerátu nejsou.

Lhůty a termíny
Uzávěrka pro příjem inzerce je nejpozději do 15. dne každého předchozího měsíce

Vyřídit elektronicky
Elektronicky lze objednat placenou inzerci a zaslat podklady na adresu knihovna@kulturamimon.cz
Právní předpis
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Reg.č.MK ČR E 11265.
Opravné prostředky
Řeší se po dohodě individuálně v redakci.

Za správnost odpovídá – obecně
Kultura Mimoň, příspěvková organizace