Mimoňský zpravodaj

autor: | 29. ledna 2014

Základní informace o Mimoňském zpravodaji

Ceník inzerce v Mimoňském zpravodaji

Starší čísla Mimoňského zpravodaje

Mimoňský zpravodaj – základní informace

Mimoňský zpravodaj vydává město Mimoň jako měsíční periodikum.

Mimoňský zpravodaj
Kontakty
Adresa Mírová 120, 471 24 Mimoň
Telefon +420 487 805 003, 606 616 892
Email infocentrum@mestomimon.cz, knihovna@mestomimon.cz
   
Redakční rada
Šéfredaktorka Lenka Proboštová, DiS.
Redaktoři Helena Brázdová, Bc. Anna Borůvková, Mgr. David Hollan, Mgr. Lenka Jarošová

Vydávání povoleno MK ČR E 12212

Mimoňský zpravodaj zveřejňuje články a zajímavosti o dění ve městě, kulturní programy, svodky policie a polemické názory. Prosíme čtenáře, aby vzali na vědomí, že otiskujeme pouze jednu vlnu reakcí na články, nechceme, aby vycházely „reakce na reakce“.
 
Příspěvky lze zasílat na výše uvedený email, nebo vhodit do schránky Zpravodaje na budově Městského úřadu, případně zaslat na uvedenou poštovní adresu.
 
Uzávěrka je vždy 15. den předchozího měsíce.
Distribuce Mimoňského zpravodaje zdarma.
 
titulka

nahoru

Ceník inzerce v Mimoňském zpravodaji

Poplatek za inzerát lze zaplatit v informačním centru na adrese V Lukách 101, Mimoň.
Ceník inzerce černobílé
Inzertní plocha Cena
Celá strana A4 1 300,- Kč
Polovina strany 800,- Kč
Čtvrtina strany 500,- Kč
Osmina strany 300,- Kč
   
Ceník inzerce barevné
Inzertní plocha Cena
Celá strana A4 2 200,- Kč
Polovina strany 1 500,- Kč

nahoru