Mimoňský zpravodaj

autor: | 29. ledna 2014

Základní informace o Mimoňském zpravodaji

Ceník inzerce v Mimoňském zpravodaji

Starší čísla Mimoňského zpravodaje

Mimoňský zpravodaj – základní informace

Mimoňský zpravodaj vydává město Mimoň jako měsíční periodikum.

Mimoňský zpravodaj
Kontakty
Adresa Svébořická 309, 471 24 Mimoň
Telefon +420 725 701 520
Email knihovna@kulturamimon.cz, lenka.probostova@kulturamimon.cz
Redakční rada
Šéfredaktorka Lenka Proboštová, DiS.
Redaktoři Jaroslava Bizoňová, Bc. Anna Borůvková, Mgr. David Hollan, Mgr. Lenka Jarošová

Vydávání povoleno MK ČR E 12212

Mimoňský zpravodaj zveřejňuje články a zajímavosti o dění ve městě, kulturní programy, svodky policie a polemické názory. Prosíme čtenáře, aby vzali na vědomí, že otiskujeme pouze jednu vlnu reakcí na články, nechceme, aby vycházely „reakce na reakce“.
Příspěvky lze zasílat na výše uvedený email, nebo vhodit do schránky na budově Městské knihovny, případně zaslat na uvedenou poštovní adresu.
Uzávěrka je vždy 13. den předchozího měsíce.
Distribuce Mimoňského zpravodaje zdarma.
titulka

nahoru

Ceník inzerce v Mimoňském zpravodaji

Poplatek za inzerát lze zaplatit v Městské knihovně na adrese Svébořická 309, Mimoň.
Ceník inzerce černobílé
Inzertní plocha Cena
Celá strana A4 1 300,- Kč
Polovina strany 800,- Kč
Čtvrtina strany 500,- Kč
Osmina strany 300,- Kč
Ceník inzerce barevné
Inzertní plocha Cena
Celá strana A4 2 200,- Kč
Polovina strany 1 500,- Kč

nahoru