Sbíráme víčka pro Janičku

autor: | 3. února 2015 | Informace, Kultura, sport a turistika, Občan a podnikatel

Městská knihovna v Mimoni vyhlásila dne 7. ledna 2015 akci „Sběr plastových víček pro potřebnou osobu“. Akce bude probíhat do 31.12.2015.
Za spolupráce oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ v Mimoni bylo vytipováno další dítko, kterému bychom chtěli pomoci. Je jím Janička Šťastná. Janička se v roce 1997 narodila s mentálním a zdravotním postižením a vzhledem k její diagnóze se jí špatně chodí a kulatí se jí záda. Janička bydlí se svými rodiči v našem městě, a proto bychom rádi přispěli na zdravotní polohovací rošt do postele, aby se Janičce dobře spalo. Nevyhazujte, prosím, plastová víčka z „PET“ lahví do odpadků, ale sbírejte je a tak společně pomůžeme dobré věci.
 
Nasbíraná víčka můžete odevzdávat:
* v Městské knihovně v Mimoni v obou odděleních (Svébořická 309)
* na Městském úřadě na správním odboru, oddělení rodiny a sociálních věcí (Mírová 121)
* v Městském muzeu od úterý do soboty (V Lukách 101)
* v prodejně Elektro – Aleš Rampas (Mírová 125)

Kontakt pro informace:
Tel.: 487 805 003
E-mail: knihovna@mestomimon.cz