Sběrný dvůr

autor: | 9. února 2016 | Informace

Sběrné místo Mimoň

Pod Křížovým vrchem

471 24 Mimoň

 

Obsluha sběrného místa

KOVOŠROT GROUP CZ a.s.

tel. 724 265 670

 

Provozní doba

Pondělí – čtvrtek  8:00-12:00 12:30-16:00

pátek 8:00-12:00 12:30-15:00

sobota 8:00-11:00

neděle zavřeno

 

Příjem odpadů, vedení evidence přijímaných odpadů

U vjezdu do provozovny se občan přivážející odpad přihlásí u obsluhy sběrného místa.

Odpady jsou odebírány pouze od nepodnikajících fyzických osob, tj. osob s pobytem v Mimoni nebo osob vlastnících stavbu určenou k rekreaci nebo k bydlení na území města Mimoně, které jsou plátcem poplatku podle Obecně závazné vyhlášky města Mimoň č. 1/2013, o poplatku za komunální odpad. (toto se nevztahuje na výkup kovů a zpětný odběr elektra)

Evidence osob a druhu odpadů při příjmu je vedena formou zápisu do knihy evidence odpadů zvlášť dle jednotlivých druhů odpadu. Obsluha sběrného místa zaznamená veškeré údaje potřebné k identifikaci dodavatele odpadu to je: datum příjmu, jméno, adresu a číslo občanského průkazu dodavatele odpadu, kód, název a hmotnost přijatého odpadu. Tato evidence slouží k vedení průběžné evidence.

Hmotnost je určována dle nájezdové váhy a na mechanických váhách, kterými je sběrné místo vybaveno. V případě poruchy váhy bude hmotnost odborně odhadnuta obsluhou.

Osoby výše uvedené mohou bezplatně odevzdat odpady v uvedeném množství na osobu a rok:

Kód odpadu Název odpadu osoba/rok
16 01 03 Pneumatiky 8 ks
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 200 kg
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 100 kg
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 100 kg
17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest 100 kg
20 03 07 Objemný odpad 500 kg

Dále je zde možné zdarma odložit vysloužilé elektrospotřebiče, televizory, monitory, zářivky a tonery. Znečištěné obaly od barev, oleje, dřevo apod.

Když si nebudete jistí, zda je Váš odpad možné ve sběrném místě odevzdat, informujte se na výše uvedeném čísle u obsluhy.