Rok bezplatné právní služby pro sociálně znevýhodněné občany města

autor: | 4. září 2015 | Informace, Občan a podnikatel

V srpnu letošního roku tomu byl rok, co se město rozhodlo svým sociálně znevýhodněným občanům nabídnout službu bezplatného právního poradenství.
Uběhlý rok vybízí ke krátké rekapitulaci zájmu o tuto obcemi jen výjimečně nabízenou službu. Počet více jak 70 osobních právních konzultací na základě sjednané schůzky a řešení více jak 30 případů právního poradenství ,,po telefonu“ jsou určitě dokladem velkého zájmu, s nímž se nabízená služba setkává. Z dostupné evidence poskytnutých služeb lze vyvodit okruhy nejčastěji řešených problémů, s nimiž se občané na právníka obraceli. Z oblasti rodinného práva to byly problémy týkající se podmínek rozvodového řízení, vypořádání majetku, úpravy výživy a výchovy dětí. Celá řada dotazů vycházela z dluhové situace, do níž se často občané dostávají. Vyskytly se ale i žádosti o pomoc v případě hledání obrany proti domácímu násilí. Z oblasti pracovního práva pak byly řešeny dopady nemoci z povolání, nezákonné ukončení pracovního poměru apod. Velmi často byly předmětem právní konzultace záležitosti spojené s nájemním bydlením či s nedobrými sousedskými vztahy.
Myslím, že po roce poskytování bezplatného právního poradenství můžeme nabízenou službu vyhodnotit jako potřebnou a využívanou. Zbývá jen vyzvat další sociálně potřebné občany, aby ji neváhali v případě potřeby využívat.

Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice úřadu