Řešení parkování na sídlišti Letná jde do třetí etapy

autor: | 15. ledna 2016 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

V roce 2015 na sídlišti Letná došlo k výstavbě nových parkovacích ploch, a to u bytových
domů čp. 246 – 247 a čp. 230 -235. Realizací těchto dvou staveb došlo k zahájení obnovy
parteru sídliště Letná, který je zaměřen na obnovu povrchů chodníků, komunikací, zeleně, zvýšení
počtu parkovacích míst, zlepšení průjezdu sídlištěm a zvýšení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu hlavně chodců. V roce 2016 má odbor rozvoje města záměr zadat projektovou dokumentaci na III etapu, která by se měla týkat příjezdu do sídliště Letná. Cílem této etapy
je zřídit 20 nových parkovacích stání a 18 stání zrekonstruovat. V souvislosti s touto stavbou
by mělo zároveň dojít k rekonstrukci povrchů komunikace, prostoru před bývalou ZŠP, k obnově
chodníků včetně přístupových do bytových domů, k obnově veřejného osvětlení a výsadbě nové
sídelní zeleně. Návrh řešení je ZDE. Od Vás občanů a obyvatel sídliště očekáváme náměty a připomínky do 15.3.2016,
které můžete zasílat na e-mail skubal@mestomimon.cz ,
nebo v písemné podobě na podatelnu městského úřadu.
Realizace této etapy je plánovaná na rok 2017, ale samozřejmě je závislá na finančních
prostředcích v rámci rozpočtu města. V následujících letech by měly následovat další etapy,
jejichž cíle jsou obdobné. V konečné fázi by mělo být k dispozici 220 parkovacích stání, měly
by být zrekonstruovány povrchy všech komunikací a obnovené všechny chodníky a kompletně
vyměněné veřejné osvětlení. Na co je však nutné upozornit v tuto chvíli, je fakt, že narůstající kapacitou parkovacích míst v rámci sídliště dojde ke změně dopravního režimu v rámci celého
sídliště, tzn. dojde k zjednosměrnění úseků komunikací tak, aby byl zlepšen a zajištěn průjezd
celým sídlištěm, zejména pro složky IZS.

Pavel Škubal
vedoucí odboru rozvoje města