Kamery

autor: | 14. srpna 2018

V průběhu let 2016 až 2017 město Mimoň pořídilo z dotačních Programů prevence kriminality 11 bodů kamerového systému – ulice Barvířská, Mírová 2x, Husova, Pánská, Letná, náměstí Čsl. armády, Tyršovo náměstí, Kozinovo náměstí , Sídliště pod Ralskem – horní, Sídliště pod Ralskem – dolní.

Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS má znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

Cílovou skupinou projektu MKDS jsou nejen potencionální pachatelé trestné činnosti a přestupků, ale bezesporu i občané města a jeho návštěvníci, kteří jsou činností těchto osob ohroženi.

Žádáme občany města o vyplnění ankety týkající se MKDS. Výsledek bude předložen při kontrole udržitelnosti dotace na kamerový systém a bude sloužit jako podklad pro realizaci další etapy rozšíření MKDS.

Jak vnímáte pocit bezpečí nebo ohrožení kriminalitou ve městě Mimoň?
Jste dostatečně informován/a o umístění kamer a monitorovaných prostranství ve městě Mimoň?
Podporujete záměr dalšího rozšíření MKDS?
Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě?
Přejete si rozšíření MKDS i do okolí svého bydliště?
Cítíte se bezpečněji ve výše uvedených monitorovaných oblastech?