Proč je kabelová televize Mitel-TV nedostupná?

autor: | 9. ledna 2020 | Informace

Vážení občané, jistě jste zaznamenali, že v kabelové televizi není dostupný Mitel-TV. Tato situace nastala, protože Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nemohla převést licenci z MK a.s., na Kulturu Mimoň, příspěvková organizace. V současné chvíli bylo o licenci požádáno a ihned po jejím přidělení bude Mitel-TV opět dostupný. Pokud chcete sledovat reportáže, je možné je najít na https://www.youtube.com/user/miteltvcz

Bc. Matyáš Kabeš, Dis.
vedoucí správního odboru
Mětský úřad Mimoň
487 80 50 59, 724 066 017
www.mestomimon.cz