Předcházení vzniku odpadů

autor: | 28. ledna 2019 | Informace, Občan a podnikatel

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje obsahuje mj. Program předcházení vzniku odpadů.
https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page329/predchazeni-vzniku-odpadu

Liberecký kraj vyhlásil již třetím rokem dotační program 8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů:
lze podpořit:

– nákup domácích kompostérů, štěpkovačů
– tz. re-use centra
– bezobalové prodejny
– opravárenskou činnost

https://dotace.kraj-lbc.cz/8-5-Podpora-predchazeni-vzniku-odpadu-jejich-opetovneho-pouziti-a-podpora-sberu-a-vyuziti-bioodpadu-r673225.htm

 

Liberecký kraj má v plánu vytvořit krajský seznam opraven. Chtěl by tam zahrnout co nejvíce opravárenských činností – elektro, oděvy, obuv, hodiny, sportovní potřeby apod., kromě autoopraven.

Vyzýváme proto provozovatele, kteří by měli zájem být zařazeni do databáze, aby zaslali své údaje (název + umístění) na emailovou adresu marketa.miklasova@kraj-lbc.cz.
Mohou se ozvat i provozovatelé charitativních sběren, bazarů či bezobalových prodejen, ale i jiných zajímavých aktivit v souvislosti s předcházením vzniku odpadů.