Přečetli jsme za Vás …

autor: | 1. listopadu 2017 | Informace, Občan a podnikatel

Stát je prostřednictvím krajů a obcí garantem důstojného pohřbívání
Svátek zesnulých, nebo též Dušičky, je určen vzpomínce na ty, kteří již nejsou mezi námi. Je i vhodnou příležitostí k zamyšlení nad tím, jaký my sami máme vztah k zemřelým. Vypravit příbuznému důstojný pohřeb a zajistit vlastní místo na pohřebišti by mělo být samozřejmostí. Tato povinnost není vymahatelná, je však mravním závazkem. Stále je mnoho těch, kteří neodcházejí z tohoto světa obklopeni nejbližšími. Roste počet lidí osamělých, nebo lidí, kterým rodiny důstojný pohřeb nezajistí.

„V posledních osmi letech vzrostl počet sociálních pohřbů více než desetkrát. Z 98 v roce 2007 na 1438 v roce 2016,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Tyto pohřby zajišťují obce a Ministerstvo pro místní rozvoj jim proplácí oprávněné náklady, které jsou s tím spojeny. (Viz tabulka níže: Přehled čerpání rozpočtu MMR na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení nemajetných a opuštěných zemřelých v letech 2007-2016.)

Od 1. září 2017 je účinná novela zákona o pohřebnictví, která stanoví povinnost uložit urnu s lidskými ostatky ze sociálního pohřbu na hřbitov. Zákon samozřejmě nevyřeší etickou stránku věci, tedy zda příbuzní pohřeb vypraví, či nikoli. „Naše novela však konečně zajistila důstojné zacházení s lidskými ostatky a pietní pohřbívání. Ochránili jsme základní práva zemřelých i pozůstalých. Nejen že jsme zavedli povinnosti a kvalifikační standardy, ale také pravidelné a důsledné kontroly v tomto pro nás všechny tak citlivém oboru,“ říká ministryně Karla Šlechtová.

Sociální pohřby podle novely zajišťují obce v tzv. přenesené působnosti jménem státu, který je nyní odpovědný za slušné pohřbení každé zemřelé osoby. Zajistí-li obec pohřeb místo pozůstalých, přihlásí svoji pohledávku (náklady na pohřbení a opatření hrobového místa) do pozůstalosti. Dědicové jsou pak povinni nahradit státu tyto útraty. Pokud bylo řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo k němu nebyla dána pravomoc českých soudů, uhradí obci náklady Ministerstvo pro místní rozvoj.

Náklady státu na zajišťování takových pohřbů se odhadují na cca 26 milionů Kč ročně. Dříve tyto peníze platily obce z vlastních prostředků. „V roce 2008 bylo zrušeno plošné vyplácení pohřebného. Pokud by se na tento účel opět ve státním rozpočtu našlo asi 0,5 mld. Kč ročně, možná by byli pozůstalí více motivováni pohřeb vypravit, než je tomu dnes,“ míní ministryně Karla Šlechtová. V prvním pololetí letošního roku uhradilo MMR obcím kolem 750 sociálních pohřbů. (Částka se výrazně neliší od předchozích let – pohybuje se za první pololetí kolem 4,7 milionů Kč.)

Tabulka: Přehled čerpání rozpočtu MMR na úhrady účelně vynaložených nákladů za pohřbení nemajetných a opuštěných 2007 – 2016:

 Rok Počet zesnulých* Vyplacená částka v Kč Uhrazeno Kč/zesnulý
2007 140 849 078 6 064
2008 345 2 027 212 5 875
2009 410 2 499 371 6 096
2010 726 4 599 918 6 335
2011 918 5 755 918 6 269
2012 1 362 8 999 425 6 607
2013 1 445 9 404 246 6 508
2014 1 312 8 749 864 6 669
2015 1 444 9 604 764 6 651
2016 1 438 9 517 000 6 618

*Proplacená částka se neshoduje s počtem zemřelých v daném roce. Žádosti o uhrazení uplatňují obce u MMR souhrnně za různá období, v některých případech až tři roky zpětně.

Pohřebiště
V České republice se nachází cca 5800 pohřebišť – 95% veřejných (kolem 5500) a 5% neveřejných, zejména židovských (více než 300). Obce provozují na 5 500 veřejných pohřebišť. Na každém z nich je v průměru 2 200 hrobových míst, celkem tedy odhadem leží na hřbitovech v ČR 12,1 mil. pronajatých nebo opuštěných hrobových míst.
Databázi všech pohřebišť lze nalézt prostřednictvím www stránek Ministerstva pro místní rozvoj viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Informace-aktuality/Mapa-hrbitovu-a-pohrebist-v-CR
V ČR je celkem 27 krematorií, z toho tři soukromá (v Táboře, Šumperku a v Židlochovicích u Brna). Dále je na živnostenských úřadech zaregistrováno přes 600 pohřebních služeb v 1534 provozovnách s ročním obratem 1,6 mld. Kč.

Kvalifikovaní stavitelé hrobek a hrobníci
Neustálé zvyšování kvalifikace a ověřování odborné způsobilosti není jen záležitostí vysoce prestižních povolání a řemesel. Dotýkají se i profesí, zajišťujících „posledních věcí člověka“, totiž hrobníků a stavitelů podzemních hrobek.
Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj je zveřejněn seznam jmen 118 hrobníků a stavitelů hrobek, kteří se mohou prokázat osvědčením o získání příslušné profesní kvalifikace. Viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-hrobnika

Poradenství pro pozůstalé
Profesionály v poradenství pro pozůstalé odlišují od laiků nejen získané zkušenosti, ale také veřejně ověřené odborné dovednosti a znalosti. K 25. říjnu 2017 působilo v ČR 98 profesionálů v této oblasti s patřičně ověřenou kvalifikací. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj viz adresa: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-poradce-pro-pozustale

Doprovázení umírajících a pozůstalých
Zcela nová je profesní kvalifikace určená zejména pro pracovníky hospiců a poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb. Úspěšný uchazeč o tuto zkoušku musí před zkušební komisí zvládnout nejen rozhovor s umírajícím, ale i pietní úpravu jeho mrtvého těla.