Přečetli jsme za Vás …

autor: | 19. září 2016 | Informace

Vláda chce dostat ČR mezi první dvacítku zemí v e-governmentu

Stát plánuje spuštění více než tří desítek nových služeb, které mají zkvalitnit elektronickou komunikaci lidí a úřadů. Jednou z nich bude elektronický občanský průkaz, se kterým se počítá od roku 2018. Další služby budou přibývat. Počítá s tím Iniciativa 202020, kterou dnes zahájil premiér Bohuslav Sobotka. Představení Iniciativy se zúčastnil také ministr vnitra Milan Chovanec, koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a zakladatelé Iniciativy 202020 hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Zavedením elektronického občanského průkazu s čipem, který obsahuje i elektronický podpis, by se měla příští týden zabývat vláda. Počítá se i s vládním cloudem, ve kterém budou sdílené všechny služby eGovermentu. O tom by měla vláda jednat na podzim.
Shoda mezi parlamentními stranami

Iniciativa 202020 má posunout Česko do roku 2020 v hodnocení úrovně eGovermentu podle metodiky OSN z 54. místa na světě mezi 20 nejvyspělejších zemí v Evropě. ČR toho chce dosáhnout prostřednictvím zavádění nových služeb v oblasti elektronizace státní správy, ale i zvyšováním informovanosti o službách, které již fungují.
„Rozvoj e-Governmentu, tedy elektronizace státní správy, je prioritou vlády. Jsem rád, že v této oblasti dochází ke shodě jak na půdě parlamentu, tak i mezi odbornou veřejností. V elektronizaci státní správy jsme už udělali řadu důležitých kroků. Nyní musíme tyto projekty intenzivněji a srozumitelněji představovat občanům a firmám,“ řekl Sobotka.
Důraz na vzdělávání a výzkum

„Důležité je soustředit se také na oblasti, které jsou s digitalizací úzce spojeny. Především je to průmysl, vzdělávání, rekvalifikace pro získání digitálních dovedností na pracovním trhu, či investice do výzkumu a vývoje nových technologií,“ dodal předseda vlády.
„Není žádným tajemstvím, že máme velké zpoždění, velké mezery, ale i velké příležitosti. Elektronizace státní správy je cestou moderního a prosperujícího státu,“ uvedl Sobotka. Z fungujících služeb zmínil kontaktní místa Czech Point, centrální registry nebo elektronické výpisy z rejstříků.
Komunikace je důležitá

Zlepšení pozice Česka v oblasti elektronické státní správy je jednou z priorit vládního koordinátora pro digitální agendu Tomáše Prouzy. Česko podle něj v posledních letech zaostalo mimo jiné proto, že přestalo plnit některé dříve vzniklé iniciativy. Špatné hodnocení přikládá i tomu, že o některých službách občané neví.
V některých oblastech je ČR podle Prouzy i před vyspělými zeměmi, zmínil například on-line výpisy z rejstříku trestů nebo registru řidičů. „Jako svůj úkol vnímám vysvětlování v zahraničí, co vše již Česká republika v této oblasti dokázala. Řada hodnocení je postavena na tom, jestli zahraniční hodnotitelé dokáží digitální služby najít a využít,“ řekl státní tajemník.
Podle Prouzy je důležité, že Iniciativa 202020 vznikla ze zdola, na základě přání samospráv, které chtěly, aby se ČR posouvala co nejrychleji v digitalizaci státní správy. Dále vyzdvihnul i účast ICT unie, která v projektu zastupuje byznys.

Nové weby o digitální agendě
„Poté, kdy se v posledních deseti letech investovalo do velkých infrastrukturních projektů, které nejsou na první pohled vidět, je potřeba občanům a firmám konečně zprovoznit pestrou nabídku služeb, které budou stejně využívané a užitečné, jako je dnes nakupování přes internet nebo internetové bankovnictví,“ řekl Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie.
Podle prezidenta ICT Unie funguje v rámci eGovernmentu kolem 735 on-line služeb. O těch současných i plánovaných má informovat nový web www.202020.cz , který má sbírat i náměty občanů, jaké další služby by v rámci elektronické státní správy chtěli.
Na začátku záři spustil koordinátor pro digitální agendu Tomáš Prouza nový projekt, který má pomoci rozvoji digitální gramotnost. Cílem webového portálu DigiCzech je informovat o české digitální agendě a jejích aktuálních prioritách. Projekt se představí v jednotlivých krajích, první na řadě jsou České Budějovice a Karlovy Vary.

Zdroj: Marie Bydžovská, Euroskop, 15. 9. 2016