Přečetli jsem za Vás

autor: | 21. srpna 2014 | Občan a podnikatel

Vznikne centrální matrika sportovců, MŠMT podle ní bude vypočítávat dotace na sport

Praha, 20. srpna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český olympijský výbor se podpisem memoranda dohodly na zřízení centrální matriky sportovců. Databáze bude v budoucnu sloužit MŠMT, v jehož rozpočtu jsou alokovány státní prostředky na podporu sportu, k výpočtu dotací jednotlivým spolkům. Vytvoření matriky, jež bude součástí připravovaného Portálu ČOV, se plánuje do osmnácti měsíců.

„Systém rozdělování veřejných prostředků na sport potřebuje zásadní modernizaci, aby dělení peněz i následná kontrola byly naprosto transparentní, spravedlivé a řídily se platnými daty. Tomu pomůže centrální matrika. Vznikne čistá databáze sportovců jednotlivých spolků,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Zásadní údaj určující výši dotací nestátním neziskovým organizacím jsou právě údaje o jejich členských základnách, avšak neexistuje jednotná metodika jejich evidence. „Integrace sportovního prostředí je jediná správná cesta k transparentnímu financování českého sportu z veřejných prostředků. Centrální matrika sjednotí parametry svazů, budeme tak moci přesně stanovit nejenom počet členů reprezentace, ale i sportujících dětí a mládeže,“ připomněl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval bizarní číslo z roku 2012, kdy se ministerstvo financí dopočítalo 11,4 milionů sportovců v ČR. „Nemůžeme mít v republice více sportovců než obyvatel. Centrální evidence je nutností, abychom zamezili duplicitám. Zároveň se díky matrice dočkáme efektivního systému kontroly,“ zdůraznil Kejval.

MŠMT hodlá vypracovat novou metodiku pro přidělování dotací v oblasti investic, podle které bude postupovat už v příštím roce. Chce také výrazně posílit vlastní kontrolní činnost. „V současnosti probíhá kontrola NKÚ u dvaceti větších sportovních svazů a první výsledky jsou uspokojivé. Přesto chci, aby vzniknul kontrolní orgán, který bude namátkově monitorovat dodržování zákonných opatření a účelnost dotací u jejich příjemců,“ uvedl Chládek a dodal: „Jsem si vědom toho, že v otázce přidělování prostředků včetně kontroly dotací nebyl dostatečný dozor nad dodržováním zásad a je nutné to krok za krokem změnit.“

Současná vláda se zavázala k stanovení kritérií pro veřejnou podporu mezinárodních akcí v ČR, předložení zákona o podpoře sportu a transparentnímu financování. „Věříme, že centrální matrika vládě významně pomůže plnit její závazky vůči sportu a jsem rád, že jsme v osobě ministra Chládka našli v této široké problematice silného partnera,“ řekl Kejval.   MSMT_logo_bez_textu