Pozvánka na seminář k programu z Dotačního fondu Libereckého kraje

autor: | 6. října 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá seminář k programu č. 4.21 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací z Dotačního fondu Libereckého kraje spravovaný odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro potenciální žadatele o podporu. Seminář se uskuteční dne 21. 10. 2015 od 16:00 do 18:00 hodin v multimediálním sále v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná rezervace s vybraným časem začátku semináře na tomto formuláři: https://docs.google.com/forms/d/16a95YwDbVSJosmdWh6QMXa7cGsuWQFZ15irpTm32iUI/viewform?usp=send_form
a to do vyčerpání kapacity, nejpozději do pondělí 19. 10. 2015.

Bc. Lucie Matoušková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 638, 778 724 115 * fax: +420 485 226 299
e-mail: lucie.matouskova@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz