Pozvánka na Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030

autor: | 6. listopadu 2017 | Informace, Občan a podnikatel

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vám připomněl pozvání na Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030, který pořádá Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Libereckým krajem dne 9. listopadu 2017 od 14,00 hodin v prostorách Krajského úřadu, multimediální sál (3. patro), U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Přihlásit se na kulatý stůl můžete na: https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-liberec-171012.

Strategický rámec ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj představí tento dokument a následně povede diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi a vysvětlí konkrétní opatření a doporučení pro naplnění strategie.
Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit, soukromého sektoru a aktivní občané. Ti budou mít možnost diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.
Více informací o kulatém stole a registrační formulář naleznete také na stránkách strategického rámce ČR 2030 – https://www.cr2030.cz/
Za další šíření pozvánky mezi Vaše kontakty budeme rádi.
Pokud by Vám nevyhovoval termín kulatého stolu v Liberci, pořádáme další setkání ve vybraných krajských městech:
– dne 14. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Staroměstské radnice, Sál architektů, 4. patro, Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha – Staré Město. Přihlásit se můžete na https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-praha-171114
– dne 21. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova „C“, Sál č. 222C, Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem. Přihlásit se můžete na https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-usti-nad-labem-171121
– dne 27. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, místnosti zastupitelstva kraje C 210, 28. října 117, Ostrava. Přihlásit se můžete na https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-ostrava-171127

Ondřej Charvát
Odbor pro udržitelný rozvoj | Department of Sustainable Development

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

T +420 296 153 539
M +420 724 120 695
www.vlada.cz
www.udrzitelny-rozvoj.cz
www.cr2030.cz