Město Mimoň vyhlašuje soutěž o vítězný návrh LOGA našeho města – prodlouženo do 30.09.2019

Pozor soutěž! Město Mimoň vyhlašuje soutěž o vítězný návrh LOGA našeho města-pro profesionály i laiky, dospělé i děti, jednotlivce i kolektivy…

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování loga města Mimoň. Cílem vyhlášené soutěž je najít zajímavé náměty, ze kterých by v budoucnosti mohla vzniknout profesionální logo pro prezentaci našeho města., která přispěje k posílení pocitu sounáležitosti našich občanů se svým městem. Logo musí být jednoduché, lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné a dobře čitelné při zpracování různými technologiemi a v různých velikostech. Barevnost by mohla vycházet z městských barev – červené a žluté.
Podmínky soutěže: Soutěže je otevřená pro laiky i pro profesionální grafiky, pro studenty a žáky základních a středních škol, pro místní obyvatele i návštěvníky města. Věku se meze nekladou, i pohled malého dítěte může být inspirací pro projekt profesionála.
Jejím účastníkem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba se zastoupením fyzických osob (dále jen „účastník“), která řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže.
soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: podatelna MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mailová adresa: podatelna@mestomimon.cz
– Pro potřeby soutěže je potřeba udělit městu Mimoň souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. (V případě, že souhlas nebude udělen, soutěžícímu nebude moci být předána případná výhra ani věcný dar.).
– Každý účastník může prezentovat svůj návrh na maximálně třech kresbách. Kresby budou ve formátu 18 x 24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi
– na zadní straně kresby bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky, v případě zaslání e-mailem budou kresby popsány v příloze
– Jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety, bude označen heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označen žádný snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden náhodně vybrán.
Do soutěže budou zařazeny kresby doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do 30.09.2019. Nevyžádané fotografie nebudou vraceny. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň a ke stažení na webových stránkách města. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Ing. Helenu Jakešovou, tel.č. 487 805 003, příp. tajemnici MěÚ Mgr. Bronislavu Tvrzníkovou, tel.č. 487 805 043.
Při Hlasování v internetové anketě na oficiálních stránkách města budou zveřejněny na konci září anonymní fotografie, kterým bude možno udělit hlas.

Hodnocení, vyhlášení, předání a výše cen:
Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy kulturní komise zřízené RM.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých hlasů.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce září 2019 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie vybraných log budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v mimoňském Zpravodaji.

Ceny stanovila Rada města Mimoně takto:

1. místo: 3 000,-Kč
2. místo: 2 000,-Kč
3. místo: 1 000,-Kč
Vítěz internetové ankety 1 000,-Kč

Přihláška
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Kultura, sport a turistika, Město a úřad, Občan a podnikatel. Přečteno: 242x

Komentáře jsou zakázány.