Postupné zlepšování koupaliště v Mimoni

autor: | 6. února 2017 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Zastupitelstvo města v loňském roce rozhodlo, že bude v r. 2017 provedena úprava stávajícího koupaliště spočívající v jeho vyčištění, odbahnění, vyrovnání a zvýšení dna v centrální části novým pískem. To umožní snadnější vypouštění a čištění, od kterého se očekává zlepšení kvality vody. V nejbližší době budou uvedené práce zahájeny, s cílem připravit koupaliště pro letní sezónu. Další kroky směřující ke zlepšení kvality vody budou zvažovány po vyhodnocení letní sezóny.

V roce 2016 město odkoupilo od p. Plívy objekt u koupaliště (bývalá diskotéka), s cílem upravit ho tak, aby mohl být pronajat a v letní sezóně byl zajištěn bufetový provoz. V nejbližší době budou zahájeny rekonstrukce vnitřního prostoru. Po jejich provedení bude připravena část objektu k provozování bufetu, který bude pronajat zájemcům ze strany podnikatelů. Vedle toho bude vytvořeno samostatné sociální zázemí pro koupaliště. Hygienické zařízení pro bufet bude přístupné přes terasu a stávající vstup do objektu. Uvnitř objektu bude nově vybudováno i jedno bezbariérové WC. Hygienické zařízení pro koupaliště bude přístupné přímo z prostoru koupaliště stávajícím schodištěm přes zadní terasu. Nevyužitá část objektu bude sloužit prozatím jako skladové prostory a bude pro ni hledána budoucí náplň.

Ing. Jaroslav Filek,
vedoucí Odboru rozvoje města