Poskytování bezplatného právního poradenství občanům, kteří se dostali do vážné životní situace

autor: | 21. července 2014 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Vážení občané,

Rada města Mimoň  rozhodla s účinností od 1.8.2014  poskytovat   občanům,  kteří se dostali do vážné životní situace a nemají finanční prostředky na advokáta bezplatné právní poradenství. Podmínkou je trvalý pobyt občana v Mimoni a respektování objednávkového systému služeb vedeného sekretariátem úřadu. (Bližší informace telefonicky  na čísle 487 805 043  B.Tvrzníková nebo 487 805 052 M. Hlavatá. )

Občanům bude poskytováno poradenství z těchto oblastí  :

Občanské  právo

Rodinné právo

Náhrada škody

Spotřebitelské záležitosti

Nájem a podnájem

Dluhy

Závazkové vztahy

Insolvenční  řízení – oddlužení.

Občanům mohou být poskytnuty základní informace o právní úpravě  problému, o způsobu jeho řešení a o dostupnosti právních služeb.

Dále jim bude poskytnuta právní pomoc jako prevence nebo ,,narovnání“ či jiné řešení sporu ohledně práv a povinností. V neposlední řadě pak  pomoc při výkonu rozhodnutí, kterým bylo již o právech nebo povinnostech rozhodnuto příslušným státním orgánem.

Smyslem nabízené služby je zajistit občanovi základní právní poradenství směřující k vyřešení jeho především ekonomických problémů. Občan se dozví, jak má při řešení problému postupovat, na koho se má obrátit apod. Doba konzultace bude cca 20 maximálně 30 minut. Bezplatná služba bude poskytována každý pátek v době od 12 do 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Mimoň ve druhém patře.

Věříme, že i tímto opatřením pomůžeme některým občanům řešit jejich složitou životní situaci.

Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice Městského úřadu.