Policie ČR – Územní odbor Česká Lípa hledá nové policisty

autor: | 14. dubna 2016 | Město a úřad, Občan a podnikatel

ČESKOLIPSKO – Volná místa jsou u pořádkové a dopravní služby.

Policie České republiky – Územní odbor Česká Lípa nabízí volné pracovní pozice do služebního poměru.  Doplňovat stavy bude pořádková a dopravní služba policie.

Jaké máme požadavky ?

Uchazeč o zaměstnání u Policie ČR ve služebním poměru musí být starší osmnácti let a musí mít státní příslušnost České republiky. Dalšími požadavky jsou minimálně  středoškolské vzdělání ukončené maturitou, řidičské oprávnění na skupinu B a bezúhonnost.

Uchazeč absolvuje přijímací řízení, které zajišťuje personální odbor. To zahrnuje lékařské a psychologické vyšetření včetně testů fyzické zdatnosti. V případě úspěšného absolvování tohoto řízení může být s uchazečem uzavřena smlouva o služebním poměru. Ke dni nástupu do služebního poměru nesmí policista vykonávat podnikatelskou činnost a nesmí být členem politické strany.

Nově přijatý policista nastupuje po přijetí na měsíční kurz na policejní výcvikové středisko, dále následuje základní odborná příprava na střední policejní škole v Praze v trvání 11 měsíců. Po celou dobu přípravy na samostatný výkon služby pobírá policista plat a má zaměstnavatelem zajištěnou bezplatně stravu a ubytování. Také jsou mu propláceny cestovní náhrady na cesty mezi školicím střediskem a místem bydliště.

Co nabízíme ?

Policista má nárok na čerpání šestitýdenní dovolené v kalendářním roce. Po patnácti letech služby pak také na čerpání dalších dvou týdnů na ozdravný nebo rehabilitační pobyt. Policie ČR nabízí svým zaměstnancům možnost vzdělávat se, a to formou odborných, případně jazykových kurzů, nebo i studiem na vysoké škole.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte prosím paní Ivu Beranovou z personálního odboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na těchto telefonních číslech : 974 461 405  nebo  607 008 307.

  1. 4. 2016 por. Bc. Ivana Baláková KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí