Podpora zaměstnávání

autor: | 13. prosince 2019 | Projekty


 

Podpora zaměstnávání

Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CL-JZ-7/2018 ze dne 25.5.2018 uzavřené mezi ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) a městem Mimoň bylo přijato 78.000,– Kč na podporu zřízení jednoho pracovního místa.
Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CLA-VZ-35/2018 ze dne 18.4.2018 uzavřené s ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) přijalo město Mimoň částku 360.000,– Kč na podporu zřízení dvou pracovních míst.
Na základě Smlouvy o organizování veřejné služby č. LCL-VS-1/2018 ze dne 26.4.2018 vytvořilo město Mimoň ve spolupráci ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) pracovní pozice pro max. počet 20 pracovníků vykonávajících veřejnou službu.