Podpora SDH Mimoň 2017

autor: | 13. prosince 2019 | Projekty

Dotace podpořená z rozpočtu Libereckého kraje
V roce 2017 podpořil Liberecký kraj ze svého dotačního fondu oblasti požární ochrany naši jednotu požární ochrany. Celkem získalo město Mimoň 314.873,10 Kč. Jednalo se o dotaci investičního charakteru, ze které byla zakoupena přenosná motorová stříkačka a elektrická sušící skříň. Další dotací z Fondu Libereckého kraje byla dotace neinvestičního charakteru, která posloužila k nákupu osobních ochranných prostředků pro hasiče.