Parkoviště s parkovacím kotoučem v centru města od 01.07.2020

Z důvodu nárůstu dopravy v centru města bude od 01.07.2020 provedena změna v organizování dopravy na náměstí 1.máje, v ul. Mírová a na náměstí ČSLA. Na označených místech dopravní značkou IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem, bude možno parkovat maximálně 30 minut ve dnech PO-PÁ v době 8-17 h.

Upozornění pro uživatele nájemních bytů v majetku města

V těchto dnech jste obdrželi do schránek vyúčtování služeb za rok 2019 poskytovaných v nájemních bytech v majetku města Mimoň (včetně bytů bývalé Mimoňské komunální a.s., které jsou již od ledna rovněž pod správou města Mimoň).
Věnujte mu, prosím, pozornost.
Reklamační období je stanoveno do 30.6.2020.

Výstava „Svět kostiček“ 20. 6. – 29. 8. 2020

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu exponátů ze stavebnice Lego, kterou zahájíme v sobotu 20. června 2020 v 9,00 hodin v prostorách Městského muzea v Mimoni.

SENIORSKÁ OBÁLKA

Seniorská obálka, nebo též I.C.E. karta, je karta, která obsahuje důležité údaje o zdravotním stavu osoby. Je určena především seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří žijí sami. Může jí však využít každý občan, který uzná za vhodné, že mu tato karta bude v případě nouze nápomocná. Osobám, kteří tuto kartu vyplní a umístí na určené místo, může Seniorská obálka, respektive informace v ní, zachránit život.

Vyúčtování služeb v nájemních bytech města Mimoň – změna termínu doručení

Nejpozdější termín doručení vyúčtování bude k 31.8.2020.

Aktuality

Výzva k výměně občanských průkazů

V době vyhlášeného nouzového stavu se mohli občané prokazovat i neplatným občanským průkazem, kterému platnost vypršela právě v době trvání nouzového stavu. Nyní, kdy už nouzový stav byl ukončen, je potřeba požádat o výměnu těchto neplatných dokladů.

Partnerská města