Dotace z rozpočtu města Mimoň

autor: | 11. února 2019

DOTAČNÍ FOND MĚSTA MIMOŇ
Statut dotačního fondu
schválený usnesením zastupitelstva města Mimoň č. Z19/113 ze dne 19. 9. 2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
schválené usnesením č. Z19/113 ze dne 19. 9. 2019

VÝZVY NA ROK 2020:

Rada města Mimoň schválila usnesením č. R19/877 dne 10. 12. 2019 vyhlášení II. kola výzvy č. 9 na rok 2020.
Výzva č. 9 – II. kolo – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ
 
Rada města Mimoň schválila usnesením č. R19/693 dne 8. 10. 2019 vyhlášení výzev na rok 2020.
 
Výzva č. 1- PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
Výzva č. 2 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Výzva č. 4 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
Výzva č. 7 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY
Výzva č. 8 – PROGRAM V OBLASTI KULTURA A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ
Zásady pro poskytování dotací na výstavbu rodinných domů
Výzva č. 10 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČOV VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ
Zásady pro poskytování dotací na výstavbu domovních ČOV

FORMULÁŘE

1. PROGRAMOVÉ DOTACE:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení pdf, doc
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci z programu pdf, xls
Příloha č. 3 – Vyúčtování dotace z programu pdf, xls
Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva pdf, doc
Příloha č. 9 – Žádost o dotaci na výstavbu RD pdf, doc
Příloha č. 11 – Žádost o dotaci na výstavbu DČOV pdf, doc
Příloha A – Položkový rozpočet (k žádosti o dotaci na ČOV) xls
 
2. INDIVIDUÁLNÍ DOTACE:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení pdf, doc
Příloha č. 5 – Žádost o individuální dotaci pdf, doc
Příloha č. 6 – Vyúčtování individuální dotace pdf, doc
Příloha č. 7 – Závěrečná zpráva pdf, doc 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

ROK 2016

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Jan a Petra Maslenovi

Veřejnoprávní smlouva – Jiří a Libuše Pittnerovi

Veřejnoprávní smlouva – Radim a Kateřina Barvíkovi

ROK 2017

Veřejnoprávní smlouva – Tomáš Petruk a Dana Petruková

Veřejnoprávní smlouva – Martin Štrumfa a Dana Štrumfová

Veřejnoprávní smlouva – Vladislav a Miriam Kracíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

ROK 2018

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Darovací smlouva – KOMPAKT spol. s.r.o.

Darovací smlouva – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – LAMPA, z.s.

ROK 2019
Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Miroslav Samek

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Jaroslava Horáčková

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Pavla a Pavel Krejčíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Vladimír Harasevič

Veřejnoprávní smlouva – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň

ROK 2020
Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – TJ Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – TJ Jiskra Mimoň, z.s

Veřejnoprávní smlouva – Petr Batěk a Blanka Ježovicová

Veřejnoprávní smlouva – Jiří Holec

Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Mimoň

 
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ V JEDNOTLIVÝCH LETECH:

  • Přehled poskytnutých dotací za rok 2016
  • Přehled poskytnutých dotací za rok 2017
  • Přehled poskytnutých dotací za rok 2018
  • Přehled poskytnutých dotací za rok 2019
  • Přehled poskytnutých dotací za rok 2020