Dotace přijaté

autor: | 11. února 2019

 

 

Podpora zaměstnávání

Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CL-JZ-7/2018 ze dne 25.5.2018 uzavřené mezi ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) a městem Mimoň bylo přijato 78.000,– Kč na podporu zřízení jednoho pracovního místa.
Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CLA-VZ-35/2018 ze dne 18.4.2018 uzavřené s ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) přijalo město Mimoň částku 360.000,– Kč na podporu zřízení dvou pracovních míst.
Na základě Smlouvy o organizování veřejné služby č. LCL-VS-1/2018 ze dne 26.4.2018 vytvořilo město Mimoň ve spolupráci ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) pracovní pozice pro max. počet 20 pracovníků vykonávajících veřejnou službu.
 
 

 
NA PROJEKTY JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU V SOULADU S OPŽP
 
Název projektu: Snížení energetické náročnosti pro bytový dům Letná č. p. 255, 256, Mimoň
Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0003170

Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo a název výzvy: 37. výzva IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Celkové předpokládané výdaje: 4, 652 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Předpokládané ukončení projektu: 28.9.2018

Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti BD, a to prostřednictvím obvodových stěn, stropů nad suterénem výměně původních oken, balkónových dveří a vstupních dveří. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s celkem 24 bytovými jednotkami. Realizací bude dosaženo úspory ve výši 47,7% stávající spotřeby energie a sníženy emise CO2 o 57,126 t/rok.

 
Název projektu: Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543, 544

Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005522

Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo a název výzvy: 37. výzva IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5

Celkové předpokládané výdaje: 4, 652 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Předpokládané ukončení projektu: 31.12.2018

Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti BD, a to prostřednictvím zateplení fasády a střechy nad suterénem. Jedná se o třípodlažní bytový dům s celkem 18-ti bytovými jednotkami. Realizací bude dosaženo úspory ve výši 51,5% stávající spotřeby energie a sníženy emise CO2 o 38,427 t/rok.