Dotace přijaté

autor: | 11. února 2019

V této sekci naleznete probíhající a již zrealizované projekty města Mimoň. Projekty jsou financovány z rozpočtu města, evropských strukturálních fondů, rozpočtu Libereckého kraje a dalších zdrojů.

Podpora zaměstnávání

  Podpora zaměstnávání Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CL-JZ-7/2018 ze dne 25.5.2018 uzavřené mezi ÚPČR (pracoviště Česká Lípa) a městem Mimoň...

Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni

  NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU V SOULADU S OPŽP Název projektu: Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni Reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008117 Program: Operační program životního prostředí Číslo a název výzvy: MPŽ_93. výzva, Ochrana životního...

Podpora SDH Mimoň 2017

Dotace podpořená z rozpočtu Libereckého kraje V roce 2017 podpořil Liberecký kraj ze svého dotačního fondu oblasti požární ochrany naši jednotu požární ochrany. Celkem získalo město Mimoň 314.873,10 Kč. Jednalo se o dotaci investičního charakteru, ze které byla...

Rozšíření a modernizace IS města Mimoň

  Projekt: „Rozšíření a modernizace IS města Mimoň“ Již jen poslední dny zkušebního provozu zbývají do dokončení dosud největšího dotačního projektu na rozvoj informačních systémů na našem úřadě s názvem ,,Rozšíření a modernizace informačních systémů Města Mimoň“...

Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543, 544, Mimoň

  NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU V SOULADU S OPŽP   Název projektu: Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543, 544 Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005522 Program: Integrovaný regionální operační program Číslo a název výzvy:...