Osvědčení o úspoře emisí

autor: | 10. června 2019 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2018, kterých jste dosáhli ve vašem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
S pozdravem

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.

Osvědčení

město Mimoň Tuny
1. čtvrtletí 2018 98,696
2. čtvrtletí 2018 140,642
3. čtvrtletí 2018 142,658
4. čtvrtletí 2018 103,95
Rok 2018 celkem 485,946