Knihovna

Městská knihovna
Svébořická 309
471 24 Mimoň

Vedoucí:        Ing. Helena Jakešová
Knihovnice:   Helena Brázdová
Knihovnice:   Miroslava Jesínková
telefon:          487 805 003
e-mail:            knihovna@mestomimon.cz
www:              www.knihovnamimon.cz

Výpůjční doba v Městské knihovně

oddělení pro dospělé:
PO 13:00-18:00 hodin
ST 8:00-11:00 13:00-18:00 hodin
oddělení pro děti a mládež:
ÚT + ČT 12:00-18:00 hodin

Členské poplatky na 1 rok:
Dospělí 100 Kč
Studenti a děti 50 Kč
Důchodci 50 Kč

Výpůjční řád
Pravidla užívání internetu
Ceník služeb

V knihovně je možné ZDARMA využívat připojení k internetu na veřejném internetovém pracovišti. Tisk černobílé strany A4 – 3 Kč. Knihovna nabízí obsáhlý fond naučné a krásné literatury (okolo 30 tisíc svazků) a časopisů (mj. Instinkt, 100+1, 21. století, Vlasta, Katka, Playboy, Praktická žena, Kutil, Zahrádkář, Receptář, Burda, SPY, Šťastný Jim, v dětském oddělení ABC, Kačer Donald, Čtyřlístek, Méďa Pusík, Říše divů, Popcorn, Dívka a další). Od roku 1998 probíhá postupná elektronizace knižního katalogu. K dispozici je také výstřižková služba, která eviduje články o Mimoni z médií. Výpůjční doba je 1 měsíc. Po této době se posílají upomínky.

Chcete se stát čtenářem?

Zastavte se během výpůjční doby v příslušném oddělení. Registrovaným čtenářem oddělení pro dospělé se mohou stát lidé starší 15 let, avšak v tomto oddělení si mohou půjčovat i děti na svojí průkazku podklady do školy, např. povinnou četbu nebo naučnou literaturu. Vezměte si s sebou občanský průkaz a příslušný poplatek (v dětském oddělení prosíme při první návštěvě doprovod dospělého). Na místě podepisuje každý nový čtenář prohlášení, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro potřeby evidence. Městská knihovna ručí za to, že údaje nebudou poskytovány třetí straně.

knihovna

Stránky knihovny na FACEBOOKU

facebook

Komentáře jsou zakázány.