Kultura

Kulturní vyžití město zajišťuje prostřednictvím víceúčelového Domu kultury Ralsko, který spravuje odbor kultury MěÚ Mimoň (sídlí v městské knihovně ve Svébořické ulici). Hlavní činností odboru je vedle pořádání koncertů, plesů, divadelních představení a pořadů pro děti také realizace akcí tradičního charakteru, jako jsou Halloween, Zpívání pod vánočním stromem nebo oslavy Dnů města.

Druhou organizací poskytující společenské a kulturní vyžití je Městská knihovna. Ta poskytuje knihovní a informační služby, pořádá besedy a přednášky pro školská zařízení i širokou veřejnost, slouží jako kontaktní místo pro Mimoňský zpravodaj.

Městské muzeum sídlí v budově barokního špitálu v Lužické ulici. Nachází se v něm expozice k historii města a výstavní prostory galerie J.A. Pacáka. Probíhají zde také přednášky, klubové večery a krátkodobé výstavy.

Město podporuje i různorodé aktivity dalších subjektů, např. neziskových organizací a sdružení. Žadatelem může být občanské sdružení, humanitární organizace a jiná právnická nebo fyzická osoba provozující činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, sociálních služeb, podpory rodin a mládeže, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Žádosti o poskytnutí příspěvků jsou projednány dle směrnice č. 10/2012. Žádosti vyřizuje správní odbor městského úřadu, který prověří správnost a úplnost předložených dokladů a připraví návrh usnesení do rady a zastupitelstva. Žádosti o udělení dotace na další kalendářní rok jsou přijímány od 1. prosince běžného roku do 28. února příslušného kalendářního roku, a to výhradně na předepsaných tiskopisech. Žádosti o udělení dotace do částky 50 tis. Kč budou předloženy ke schválení radě města, návrhy na udělení dotací přesahující 50 tis. Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.

Komentáře jsou zakázány.